Heidi1
banner_wset

Les mer om WSET her:

De tre nivåene vi tilbyr er;

Dette er helt unikt i Norge.Kulinarisk Akademi tilbyr WSET (Wine & Spirit Education Trust) på fire nivåer. Vi har status som Approved Program Provider av WSET i London. Fagansvarlig for dette undervisningsprogrammet er Heidi Iren Hansen som sammen med Arne Ronold MW og Knut Espen Misje tilbyr et unikt tilbud innen undervisning på vin/brennevin. 

Hva er vin og brennevins utdanning-WSET?

WSET eller Wine & Spirit Education Trust ble etablert i 1969 for å tilby en høyere kunnskap og utdannelse innen vin og brennevin og er i dag et internasjonalt anerkjent vinstudie.
 • En vinutdanning delt i flere nivåer fra nybegynnere til viderekommende.
 • Samlingsbasert undervisning, teori og praksis.
 • Avsluttende eksamen.

KA underviser WSET, som eneste aktør i Norge, på tre ulike nivåer som bygger på hverandre: Level 2, Level 3 og Diploma. WSET Diploma anbefales som forstudie til de som ønsker å søke verdens mest prestisjefylte vinutdannelse; Master of Wine.

WSET er i dag det ledende undervisningstilbudet innen vin og brennevin og som tilbys over hele verden med over 60 programtilbydere. Kjente vinpersonligheter som Jancis Robinsson MW, Arne Ronold MW, etc. underviser ved WSET.

Vi har gjort et intervju med Mathallens daglige leder Frode Rønne Malmo som har bestått Wset level 2
Les mer om Frodes erfaring om kurset


Hvem kan ta WSET ?

 • Restaurant og hotellbransjen
 • Vinimportører og vinselger
 • Vininteresserte

Wset level 2:

WSET Level 2 Award in Wines and Spirits er en grunnleggende vin og brennevinsutdanning. Det kreves ingen forkunnskaper, men er sterk interesse og dedikasjon.

Studiet dekker de viktigste druesortene og deres dyrkningsområder, samt vinterminologi, vinproduksjon, ulike faktorer som påvirker vinens stil, musserende viner, søte og forsterkede viner samt brennevin og likører. Studentene lærer å smake vin profesjonelt med WSETs systematiske tilnærming til smaking (SAT) og i løpet av undervisningsdagene smaker man ca 50 viner samt 4 brennevin. Smakingen er en vesentlig del av kurset og ca 50% av tiden brukes til praktisk læring. Studiepakken med bøkene er produsert og publisert av WSET og er på engelsk. Undervisningen foregår på norsk i Kulinarisk Akademis lokaler med vinspesialist Heidi Iren Hansen (Sommelier og WSET Diploma in Wines and Spirits).
Studiet blir avholdt over 5 kvelder á 4 timer (kl. 17-21) med en avsluttende skriftlig multiple choice eksamen på 1 time den 6. dagen.
Dette er et intenst intensivkurs og krever dedikasjon, aktiv deltagelse i undervisning samt ca 20 timer selvstudie for å bestå eksamen. 

Etter kurset har man lært:

 • Grunnleggende vinterminologi
 • De viktigste druesortene og deres dyrkningsområder
 • Grunnleggende vinproduksjon
 • Ulike faktorer som påvirker vinens stil inkludert musserende viner, søte og forsterkede viner
 • Grunnleggende kunnskap om brennevin og likører
 • Å smake vin profesjonelt med WSETs systematiske tilnærming til smaking (SAT)
Kurset anbefales som basis for å gjennomføre WSET Level 3 Award in Wine and Spirits, og er også anbefalt som grunnlag for å starte på Vinkelnerutdanningen ved Kulinarisk Akademi.
Neste planlagte dato finner du her

Wset level 3:

Level 3 Award in Wines er en videregående innføring i vin fra ulike deler av verden.
Studiet dekker viktige dyrkningsområder i viktige vinproduserende land og går i dybden på deres druesorter, vinproduksjon, ulike faktorer som påvirker vinens stil, musserende viner, søte og forsterkede viner.
Studentene lærer å blindsmake vin profesjonelt med WSETs systematiske tilnærming til smaking (SAT) og i løpet av undervisningsdagene smaker man ca 80 viner hvor mange av disse smakes «blindt» for at studentene skal utvikle gode ferdigheter i blindsmaking. Smakingen er en vesentlig del av kurset og ca 50% av tiden brukes til praktisk læring. Studiepakken med bøkene er produsert og publisert av WSET og er på engelsk. Undervisningen foregår på norsk i Kulinarisk Akademis lokaler med vinspesialist Heidi Iren Hansen (Sommelier og WSET Diploma in Wines and Spirits).
Studiet blir avholdt over en full dag og 6 kvelder á 4 timer med en avsluttende eksamen den 8. dagen.
Eksamen inneholder blindsmaking av to viner på 30 minutter og 2 timer skriftlig eksamen med short written answer questions og multiple choice eksamen.
Kurset vil være nødvendig som basis for å gjennomføre WSET Diploma.
Dette er et intenst intensivkurs og krever dedikasjon, aktiv deltagelse i undervisning samt ca 55 timer selvstudie for å bestå eksamen. 

Etter kurset har man:

 • Inngående kunnskap om de viktigste druesortene og deres dyrkningsområder
 •  Inngående kunnskap om vinproduksjon
 • Kunnskap om å beskrive karakteristika på verdens viktigste og mest anerkjente hvite-, røde-, rosé-, musserende-, søte-, og forsterkede viner
 • Inngående kunnskap om å blindsmake vin profesjonelt med WSETs systematiske tilnærming til smaking (SAT)
Etter gjennomføring forventes studentene å være i stand til å beskrive karakteristika på verdens viktigste og mest anerkjente hvite-, røde-, rosé-, musserende-, søte-, og forsterkede viner, samt kunne forklare hvilke faktorer som har betydning for de ulike produktenes karakter.
Kurset vil være nødvendig som basis for å gjennomføre WSET Diploma.
Neste planlagt dato finner du her

Diploma:

Kurset er en videre fordypning i produksjon og kommersiell viktighet av verdens viner og brennevin. Studiet undervises over ett år hvor siste eksamen tas i juni påfølgende år. Studenter må bestå seks deleksamener og en innleveringsoppgave for å bestå studiet.  
WSET Diploma er anbefalt for de som ønsker å studere til Master of Wine.

Neste plangt dato finner du her