California Wines Level 3

Varighet: Level 3 bygger på level 1 og 2 og dekker 50 timer teoretisk pensum og smaking av ca 20 viner.

Smakingen går enda mer i dybden enn ved de forrige nivåene. Teoretisk dekkes en del av de samme temaene med mer detaljer og dybdekunnskap pluss at det kommer til enkelte nye temaer.

Det teoretiske innholdet gås gjennom digitalt av hver enkelt student. Det digitale materialet er utviklet av og oppdateres av California Wines Institute. Ved påmelding til smakekurset Level 3 får man tilgang til det digitale teoretiske innholdet og sertifiseringen Level 3.

Vi smaker ca 20 spennende viner i løpet av fire timer.

Smakingene er ledet av Kulinarisk Akademis vineksperter og vinene som vises reflekterer noen av de viktigste AVAs og druesorter som dekkes i det teoretiske kursmaterialet. Det er anbefalt at man gjennomgår det teoretiske kurset online før smakekurset.

Pris per person: 3000 kr


Dato: Mandag 30. og tirsdag 31. oktober 2023

Tid: kl 17:00 - 20:00 begge dager

Påmelding her