Level 3 kveldskurs sommer og høst 2023

Kurset er tilpasset deg som ønsker å ta WSET Diploma, og du som har grunnkunnskaper om vin og ønsker å lære mer. Opptak til Level 3 forutsetter bestått WSET Level 2 eller tilsvarende kunnskapsnivå.

Studiet dekker viktige dyrkningsområder i viktige vinproduserende land og går i dybden på deres druesorter, vinproduksjon, ulike faktorer som påvirker vinens stil, musserende viner, søte og forsterkede viner. Studentene lærer å blindsmake vin profesjonelt med WSETs systematiske tilnærming til smaking (SAT) og i løpet av undervisningsdagene smaker man ca. 80 viner hvor mange av disse smakes «blindt» for at studentene skal utvikle gode ferdigheter i blindsmaking. Smakingen er en vesentlig del av kurset og ca. 50% av tiden brukes til praktisk læring. Studiepakken med bøkene er produsert og publisert av WSET og er på engelsk. Undervisningen foregår på norsk i våre lokaler.

Undervisningsdager og tider: 7. og 8., 29., og 30. august, 5., 6., 26. og 27. september. Undervisning fra kl 17.00 - 21.00

Eksamen: 25. oktober, kl 17:00 til 17:30 smaking og fra kl. 17.45 til 19.45 teori.

Les mer om Wset level 3

Studieplan

Påmelding her