WSET level 3 intensivkurs

Dette kurset er lagt opp som et intensivkurs, spesielt tilpasset de som reiser langt. Det er viktig å være klar over at man må forberede seg godt på forhånd til dette kurset, dersom man skal henge med i undervisningen.

Kurset er tilpasset deg som har gått vinkelnerutdannelse på en annen skole og ønsker å ta WSET Diploma, og du som har grunnkunnskaper om vin og ønsker å lære mer. Opptak til Level 3 forutsetter bestått WSET Level 2 eller tilsvarende kunnskapsnivå.

Undervisningsdager og tider: 18., og 19. september, 1., 2., og 3. oktober. Undervisning fra kl 09.00 - 17.00 hver gang.

Eksamen : 11. oktober. Blindsmaking kl 17:00 til 17:30 og teori fra kl 17.45 til 19.45.

Les mer om Wset level 3

Studieplan