WSET level 3 intensivkurs sommer 2020

Dette kurset er lagt opp som et intensivkurs, spesielt tilpasset de som reiser langt. Det er viktig å være klar over at man må forberede seg godt på forhånd til dette kurset, dersom man skal henge med i undervisningen.

Kurset er tilpasset deg som har gått vinkelnerutdannelse på en annen skole og ønsker å ta WSET Diploma, og du som har grunnkunnskaper om vin og ønsker å lære mer. Opptak til Level 3 forutsetter bestått WSET Level 2 eller tilsvarende kunnskapsnivå.

Undervisningsdager og tider:

Dag 1, 2 og 3: 19 til 21. juni 2020 kl 09 til 17.00

Dag 4 og 5: 26 og 27 juni 2020

Undervisning fra kl 09.00 - 17.00 hver gang.

Eksamen: 6. juli kl 17 til kl 20. Smaking fra kl 12:00 til 12:30 og teori fra kl. 12.45 til 14.45.

Les mer om Wset level 3

Studieplan

Påmelding her