WSET – kort fortalt og alt du bør vite om det

Dette er WSET – kursansvarlig Heidi forteller alt du trenger å vite

For de som aldri har hørt om WSET før, kan du forklare kort og enkelt hva det er?

WSET er en internasjonal utdanningsorganisasjon med hovedsete i London. Det er over 850 skoler i mer enn 75 land som underviser WSET. Utdanningene har høy annerkjennelse, er godt kjent internasjonalt og er etter hvert godt etablert i Norge.

Hvem melder seg på WSET?

Først, vi ser studenter i alle aldre på alle WSET kursene, fra rundt 20 til over 70 år.

På nybegynnernivå (Level 1 og Level 2) er det studenter med alle jobber og bakgrunner, med en sterk vininteresse som eneste fellesnevner. De fleste jobber ikke i vinbransjen, men synes disse kursene gir en fin struktur til innlæringen og god kunnskap om hvilke viner man bør kjøpe/lagre/velge på restaurant etc.

Må jeg ha mye forkunnskap om vin for å kunne melde meg på WSET?

Level 1 og 2 krever ingen forkunnskap, kun en sterk interesse. Ettersom kursene er bygget på hverandre har man også mulighet til å ta et kurs, la det modne litt for så å melde seg på neste nivå når man er klar for nye utfordringer.

Hva er forskjellen på vinkelnerstudiet og WSET?

WSET er mer intensive kurs hvor det er lagt opp til mer selvstudie. Vinkelnerutdanningen går over en lengre periode og inkluderer mer undervisning og smaking, og man får sånn sett tid til å la kunnskapen synke inn og modne i løpet av studiet. På WSET er det lagt opp til at man leser kursmaterialet før oppstart, tar et kurs, fortsetter å bygge på dette selv for så å melde seg på et nytt kurs. En annen forskjell er at vinkelnerutdanningen inneholder en del mat og vin i kombinasjon, øl, brennevin, litt kaffe og te i tillegg til praktiske vinkelneroppgaver som dekantering.

Hvor lenge varer kurset og hvor ofte er det undervisning?

Level 1 varer en dag og level 2 går over ca 20 timer fordelt på 5 kvelder (kveldskurs) eller 3 hele dager (intensivkurs). Level 3 går over 32 timer fordelt på 8 kvelder (kveldskurs) eller 4 dager (intensivkurs).
Level 4 (Diploma) har en varighet på 1,5-3 år, litt ettersom hvor intenst studieløp man ønsker.

Hvordan kan jeg få til både jobb og WSET-utdanningen?

Først, level 1, 2 og 3 er ofte lagt til helger eller kveldstid slik at det skal være lettere å ta kurset utenom arbeidstid. I tillegg kan man med WSET ta et kurs med en intensiv arbeidsperiode med studier og jobb, og ta en pause før man går videre til neste nivå. På denne måten får man spredd de harde arbeidsperiodene litt utover, og om man har mulighet til det kan man også planlegge en roligere periode på jobb mens kurset pågår, og ta igjen dette neste måned.

Hva sitter man igjen med etter fullført WSET - hvilke dører åpner seg?

Det kommer litt an på annen erfaring og ambisjoner, men det er mange muligheter. WSET er veldig anerkjent i utlandet og vil åpne mange dører dersom man ønsker å jobbe med vin i et annet land. Her hjemme kan WSET åpne ulike dører.

  • Gjennomført diplomastudie gir muligheter for lederstillinger i vinmonopolet, salg/import samt innenfor food and beverage i hotell og restaurant.
  • WSET Level 3 kan sidestilles med vinkelnerutdanningen dersom man tilegner seg nok kunnskap om den praktiske delen og mat og vin på arbeidsplassen. Man vil også være godt rustet til en jobb i import/salg av vin.
  • WSET Level 2 og level 1 vil gi et godt grunnlag dersom man ønsker å jobbe med noen av bransjens andre sider (økonomi/salg/distribusjon e.l.), men ønsker en grunnleggende forståelse for vin.

Alle kursene vil i tillegg være en flott plattform for relasjonsbygging i vinbransjen og på den måten også åpne dører.

Hvordan bruker tidligere WSET-studenter utdannelsen i dag?

De fleste som har gått level 1 eller level 2 bruker kunnskapen til å øke egen nytelse i gastronomiens verden, både hjemme og på reise. Mange har også blitt tryggere i sin representasjonsjobb ved valg av vin på restaurant osv.

En del av disse finner man også på level 3 nivå. En del som har tatt level 3 er også i jobb i restaurant, salg/import/distribusjon av vin eller salg av vinrelaterte artikler som glass osv.

De med fullført diplomautdanning jobber stort sett i vinimport, restaurant eller på vinmonopolet, men også der er det en del som ikke jobber i vinbransjen.

Jeg ser at dere tilbyr WSET nivå 1 til 4, må man starte på 1 og fullføre til og med 4, eller kan man begynne rett på f.eks. nivå 3?

Vi anbefaler alle å starte på level 1 eller level 2 med mindre de har tatt grunnleggende vinutdanning tidligere. Mange har en del kunnskap gjennom år med interesse, men vi opplever at den sjelden er bred nok til å innebefatte alle temaer som dekkes av level 1 eller 2 pensum allikevel. I tillegg bygger level 3 bøkene på level 2 og igjen level 2 på level 1, så en del av den viktige, grunnleggende informasjonen blir kun dekket på et av nivåene.

For å starte på diploma krever WSET at man har bestått level 3 for å kvalifisere til opptak. Det er ikke så mange som velger å gå helt til diploma da det er et meget omfattende kurs, men nivå 1, 2 og 3 er det mange som tar!

Hva er forskjellen på de ulike nivåene?

Nivå 1: En lettfattelig og god introduksjon til vin. Kurset gir deg basiskunnskap om druedyrking og vinmaking, ulike vinstiler, kjente druesorter og lærer deg grunnprinsippene bak mat og vin i kombinasjon.

Nivå 2: Grunnleggende forståelse for de viktigste druene, deres viktigste land, områder og stiler i hele verden. (Looking behind the label = forstå stilen til de viktigste vinene ut i fra hvilke navn og begreper man kan se på flasken).

Nivå 3: Mer dyptgående kunnskap om verdens viktigste vinregioner: Hvilke druer og vinstiler som er knyttet til disse basert på klima, jordsmonn, tradisjoner og lovverk, hvilke kvalitetsnivåer man finner og hvordan vinene er laget.

Nivå 4: Som over, men krever veldig dyptgående kunnskap om alle verdens viktigste og en del mindre viktige regioner. Dekker vinens verden på et internasjonalt nivå og inkluderer også markedsføring og salgsbiten.

Hvordan foregår undervisningen?

Det er klasseromsundervisning som følger WSETs egne utarbeidede materiale. Det er undervisning med gjennomgang av teoretiske aspekter før man lærer pensum i praksis via vinsmaking. Det er smaking ca. 50 % av tiden på alle nivåene, og på level 3 og 4 er det også blindsmaking på eksamen.

Hva går eksamen ut på?

På level 1 og 2 er det multiple choice eksamen. Det vil si at man skal kunne huske viktige stedsnavn, begreper, prosesser, druekarakterer etc. og velge rett alternativ.

På level 3 er det to viner på blindsmaking hvor man i løpet av 30 minutter skal forklare vinene ved hjelp av et standardisert smakeskjema. I tillegg er det en teoretisk del med 50 multiple choice spørsmål på en time og 4 short written answer questions på en time. Det vil si at man på dette nivået også skal kunne huske og gjengi en del informasjon skriftlig på engelsk.

På level 4 er det seks ulike deleksamener som utgjør en totalkarakter. Hver eksamen dekker et tema (som vinkultur og vinifikasjon, musserende vin og sterkvin), og fire av de inneholder smaking i tillegg til teori. Teoribiten er her dyptgående og krever veldig høy teoretisk kunnskap i tillegg til meget god fremstillingsevne på engelsk.

Basert på tilbakemeldinger, hva synes tidligere studenter er morsomst/best med kurset?

De fleste liker veldig godt at man har en utrolig stor fremgang på kort tid. Ettersom studiene er veldig intense er det ikke alltid man føler at all kunnskapen synker like godt inn underveis, men når vi kommer til eksamensdagen kommenterer allikevel de fleste at de føler de har lært veldig mye på kort tid. Mange gleder seg også mye til alle de spennende vinene man får smake, og nyter smakingene. Når det er sagt blir noen også overrasket over hvor slitsomt det kan være å smake vin, da man virkelig må bruke alle sansene.

Hvor mange melder seg på WSET hvert år?

På level 1 har vi mellom 40 og 70 studenter i året, level 2 mellom 80 og 100, på level 3 mellom 40 og 80, og på diploma er det mellom 15 og 30 på hvert nye kurs.

Intervju med tidligere student

Level 1

Level 1 Award in Wines er en lettfattelig og god introduksjon til vin. Det krever ingen forkunnskaper og studiet passer for alle som har interesse for vin, men begrenset forhåndskunnskap.

Level 2

WSET Level 2 Award in Wines er en god, grunnleggende vinutdanning for deg som ønsker å øke din kunnskap om verdens viktigste druesorter og vinstiler. Det kreves ingen forkunnskaper, men en sterk interesse og dedikasjon. Kurset bygger på WSET Level 1.

Level 3

Level 3 Award in Wines er en videregående innføring i vin fra ulike deler av verden. Studiet dekker viktige dyrkningsområder i kjente vinproduserende land og går i dybden på deres druesorter, vinproduksjon, ulike faktorer som påvirker vinens stil, musserende viner, søte og forsterkede viner.

Level 4 Diploma

A course that builds expertise theoretically and practically through comprehensive study of a large number of wine regions and sampling a large number of wines. The course deepens your understanding of how and why wine production and business factors influence the style, quality and price of wines.

Interview with Diploma graduate Paula Pinilla

Paula - Portfolio manager for Symposium Wines. Graduated WSET Diploma

Les mer

Intervju med vinkelnerstudent Bjørn Fredrik Christensen

Bjørn jobber ikke med vin men har alltid vært interessert i og glad i god mat og vin. Hans ønske etter å lære mer om vin førte han til KA og WSET.

Les mer

Intervju med vinkelnerstudent Iver Jensen

Etter at Iver gjennomførte WSET level 3 høsten 2021 fikk han blod på tann, og bestemte seg for å prøve seg på vinkelnerstudiet.

Les mer

WSET student - Karoline Aspli

Da Karoline var 20 år begynte hun å jobbe deltid på Vinmonopolet ved siden av samfunnsøkonomistudier. Jobben ga hun så mye glede at hun aldri fullførte masteren, nå har hun vært hos Vinmonopolet i 10 år.

Les mer

WSET- student Odd-Einar Tenden

Odd-Einar er 3. generasjon på Kumlegaarden Resturant i Drøbak og jobber i dag som restaurantsjef. Han er bevisst på at god service forutsetter gode kunnskaper om mat og drikke, og tok WSET fordi han ønsket å oppdatere vinkunnskapene sine.

Les mer

WSET- student Erik Arff Gulseth

Erik har lagt bak seg en lang karriere i luftforsvaret og flere lengre utenlandsopphold i vinland som Tyskland og Italia – han har også reist mye rundt i blant annet Mosel.

Les mer