WSET – kort fortalt og alt du bør vite om det

Dette er WSET – kursansvarlig Heidi forteller alt du trenger å vite

For de som aldri har hørt om WSET før, kan du forklare kort og enkelt hva det er?

WSET er en internasjonal utdanningsorganisasjon med hovedsete i London. Det er over 700 skoler i mer enn 70 land som underviser WSET. Utdanningene har høy annerkjennelse og er godt kjent internasjonalt, selv om det ikke er så mange i Norge som kjenner WSET enda.

Hvem melder seg på WSET?

Først, vi ser studenter i alle aldre på alle WSET kursene, fra rundt 20 til over 65 år.

På nybegynnernivå (Level 2) er det studenter med alle mulige jobber og bakgrunn, med en sterk vininteresse som eneste fellesnevner. Mange jobber ikke i bransjen, men synes dette kurset gir en fin struktur til innlæringen og god kunnskap om hvilke viner man bør kjøpe/lagre/velge på restaurant etc.

Må jeg ha mye forkunnskap om vin og /eller brennevin for å kunne melde meg på WSET?

Level 2 krever ingen forkunnskap, kun en sterk interesse. Ettersom kursene er bygget på hverandre har man også mulighet til å ta et kurs, la det modne litt for så å melde seg på neste nivå når man er klar for nye utfordringer.

Hva er forskjellen på vinkelnerstudiet og WSET?

WSET er mer intensive kurs hvor det er lagt opp til mer selvstudie. Vinkelnerutdanningen går over en lengre periode og inkluderer mere undervisning og smaking, og man får sånn sett tid til å la kunnskapen synke inn og modne i løpet av studiet. På WSET er det lagt opp til at man leser kursmaterialet før oppstart, tar et kurs, fortsetter å bygge på dette selv for så å melde seg på et nytt kurs. En annen forskjell er at vinkelnerutdanningen inneholder en del mat og vin i kombinasjon i praksis, øl, litt kaffe og te i tillegg til praktiske vinkelneroppgaver som dekantering.

Jeg ønsker å lære mer om vin, men er ikke spesielt interessert i brennevin, er WSET da noe for meg eller bør jeg heller velge vinkelnerstudiet?

Da vil jeg si at WSET er veldig bra. WSET har de senere årene skilt brennevinsbiten mer og mer ut og laget egne kurs og pensum for det. Fra august 2019 vil derfor både level 2, 3 og diploma være rene vinutdanninger.

Hvor lenge varer kurset og hvor ofte er det undervisning?

Level 2 går over 5 kvelder á 4 timer (over ca en måned), eller 3 dager på intensivkurs som settes opp innimellom med tanke på de som reiser langt.

Level 3 går over 8 kvelder á 4 timer (over 1-2 måneder).

Diploma har en varighet på 1,5-3 år, litt ettersom hvor intenst studieløp man ønsker.

Hvordan kan jeg få til både jobb og WSET-utdanningen?

Først, level 2 og 3 er lagt til kveldstid slik at det skal være lettere å ta kurset utenom arbeidstid. I tillegg kan man med WSET ta et kurs med en intensiv arbeidsperiode med studier og jobb, og ta en pause før man går videre til neste nivå. På denne måten får man spredd de harde arbeidsperiodene litt utover, og om man har mulighet til det kan man også planlegge en roligere periode på jobb mens kurset pågår, og ta igjen dette neste måned.

Hva sitter man igjen med etter fullført WSET - hvilke dører åpner seg?

Det kommer litt an på annen erfaring og ambisjoner, men det er mange muligheter. For det første er WSET veldig anerkjent i utlandet og vil åpne mange dører dersom man ønsker å jobbe med vin i et annet land. Her hjemme kan WSET åpne ulike dører.

  • Gjennomført diplomastudie gir muligheter for lederstillinger i vinmonopolet, salg/import samt innenfor food and beverage i hotell og restaurant.
  • WSET Level 3 kan sidestilles med vinkelnerutdanningen dersom man tilegner seg nok kunnskap om den praktiske delen og mat og vin på arbeidsplassen. Man vil også være godt rustet til en jobb i import/salg av vin.
  • WSET Level 2 vil gi et godt grunnlag dersom man ønsker å jobbe med noen av bransjens andre sider (økonomi/salg/distribusjon e.l.), men ønsker en grunnleggende forståelse for vin.

Alle kursene vil i tillegg være en flott plattform for relasjonsbygging i vinbransjen og på den måten også åpne noen dører.

Hvordan bruker tidligere WSET-studenter utdannelsen i dag?

De fleste som har gått level 2 bruker kunnskapen til å øke egen nytelse i gastronomiens verden, både hjemme og på reise. Mange har også blitt tryggere i sin representasjonsjobb ved valg av vin på restaurant osv.

En del av disse finner man også på level 3 nivå. En del av disse er også i jobb i restaurant, salg/import/distribusjon av vin eller salg av vinrelaterte artikler som glass osv.

De med fullført diplomautdanning jobber stort sett i import eller vinmonopol, eller i utdanning slik som meg.

Jeg ser at dere tilbyr WSET nivå 2 til 4, må man starte på 2 og fullføre til og med 4, eller kan man begynne rett på f.eks. nivå 3?

Det stemmer. Vi underviser ikke level 1 da level 2 dekker pensum fra et grunnleggende nivå og vi synes at level 1 koster mer enn det smaker for studentene (WSET skal jo ha en del av kaka på studieavgiften).

Når det er sagt anbefaler vi alle å starte på level 2 med mindre de har tatt grunnleggende vinutdanning tidligere. Mange har en del kunnskap gjennom år med interesse, men vi opplever at den sjelden er bred nok til å innebefatte alle temaer som dekkes av level 2 pensum allikevel. I tillegg bygger level 3 bøkene på level 2, så en del av den viktige, grunnleggende informasjonen blir kun dekket i level 2, ikke level 3.

For å starte på diploma krever WSET at man har bestått level 3 for å kvalifisere til opptak. Det er ikke så mange som velger å gå helt til diploma da det er et meget omfattende kurs, men nivå 2 og 3 er det mange som tar!

Hva er forskjellen på de ulike nivåene?

Nivå 2: Grunnleggende forståelse for de viktigste druene, deres viktigste land, områder og stiler i hele verden. (Lookingbehindthelabel = forstå stilen til de viktigste vinene ut i fra hvilke navn og begreper man kan se på flasken).

Nivå 3: Mer dyptgående kunnskap om verdens viktigste vinregioner: Hvilke druer og vinstiler som er knyttet til disse basert på klima, jordsmonn, tradisjoner og lovverk, hvilke kvalitetsnivåer man finner og hvordan vinene er laget.

Nivå 4: Som over, men krever veldig dyptgående kunnskap om alle verdens viktigste og en del mindre viktige regioner. Dekker vinens verden på et internasjonalt nivå og inkluderer også markedsføring og salgsbiten.

Hvordan foregår undervisningen?

Det er klasseromsundervisning som følger WSETs egne utarbeidede materiale. Det er undervisning med gjennomgang av teoretiske aspekter før man lærer pensum i praksis via vinsmaking. Det er smaking ca. 50 % av tiden på alle nivåene, og på level 3 og 4 er det også blindsmaking på eksamen.

Hva går eksamen ut på?

På level 2 er det multiple choice eksamen med 50 spørsmål på en time. Det vil si at man skal kunne huske viktige stedsnavn, begreper, prosesser, druekarakterer etc. og velge rett alternativ.

På level 3 er det to viner på blindsmaking hvor man i løpet av 30 minutter skal forklare vinene ved hjelp av et standardisert smakeskjema. I tillegg er det en teoretisk del med 50 multiple choice spørsmål på en time og 4 shortwrittenanswer questions på en time. Det vil si at man på dette nivået også skal kunne huske og gjengi en del informasjon skriftlig på engelsk.

På level 4 er det seks ulike deleksamener som utgjør en totalkarakter. Hver eksamen dekker et tema (som vinkultur og vinifikasjon, musserende vin og sterkvin), og fire av de inneholder smaking i tillegg til teori. Teoribiten er her dyptgående og krever veldig høy teoretisk kunnskap i tillegg til god fremstillingsevne på engelsk. (Noen av eksamenene krever essay-fremstilling).

Basert på tilbakemeldinger, hva synes tidligere studenter er morsomst/best med kurset?

De fleste liker veldig godt at man har en utrolig stor fremgang på kort tid. Ettersom studiet er veldig intenst er det ikke alltid man føler at all kunnskapen synker like godt inn underveis, men når vi kommer til eksamensdagen kommenterer allikevel de fleste at de føler de har lært veldig mye på kort tid. Mange gleder seg også mye til alle de spennende vinene man får smake, og nyter smakingene. Når det er sagt blir noen også overrasket over hvor slitsomt det kan være å smake vin, da man virkelig må bruke alle sansene.

Hvor mange melder seg på WSET hvert år?

På level 2 har vi mellom 40 og 70 studenter i året. På level 3 mellom 20 og 40, og på diploma er det mellom 10 og 20 på hvert nye kurs.

Intervju med tidligere student

Level 2

WSET Level 2 Award in Wines and Spirits er en grunnleggende vin- og brennevinsutdanning. Det kreves ingen forkunnskaper, men en sterk interesse og dedikasjon.

Level 3

Level 3 Award in Wines er en videregående innføring i vin fra ulike deler av verden. Studiet dekker viktige dyrkningsområder i kjente vinproduserende land og går i dybden på deres druesorter, vinproduksjon, ulike faktorer som påvirker vinens stil, musserende viner, søte og forsterkede viner.

Diploma

Kurset er en videre fordypning i produksjon og kommersiell viktighet av verdens viner og brennevin. Studiet undervises over ett år hvor siste eksamen tas i januar påfølgende år. Studenter må bestå seks deleksamener og en innleveringsoppgave for å bestå studiet. WSET Diploma er anbefalt for de som ønsker å studere til Master of Wine.

Intervju med vinkelnerstudent Bjørn Fredrik Christensen

Bjørn jobber ikke med vin men har alltid vært interessert i og glad i god mat og vin. Hans ønske etter å lære mer om vin førte han til KA og WSET.

Les mer

Intervju med vinkelnerstudent Iver Jensen

Etter at Iver gjennomførte WSET level 3 høsten 2021 fikk han blod på tann, og bestemte seg for å prøve seg på vinkelnerstudiet.

Les mer

WSET student - Karoline Aspli

Da Karoline var 20 år begynte hun å jobbe deltid på Vinmonopolet ved siden av samfunnsøkonomistudier. Jobben ga hun så mye glede at hun aldri fullførte masteren, nå har hun vært hos Vinmonopolet i 10 år.

Les mer

WSET- student Odd-Einar Tenden

Odd-Einar er 3. generasjon på Kumlegaarden Resturant i Drøbak og jobber i dag som restaurantsjef. Han er bevisst på at god service forutsetter gode kunnskaper om mat og drikke, og tok WSET fordi han ønsket å oppdatere vinkunnskapene sine.

Les mer

WSET- student Erik Arff Gulseth

Erik har lagt bak seg en lang karriere i luftforsvaret og flere lengre utenlandsopphold i vinland som Tyskland og Italia – han har også reist mye rundt i blant annet Mosel.

Les mer

Intervju med vinkelner Thorstein Solheim Taklo

Torstein er 24 år og kommer kommer fra Måløy. Torstein har bodd i Bergen i 5 år og jobbet som servitør i over 2 år. Han jobber nå ved Bjerk Restaurant & Bar.

Les mer