INTERVJU MED WSET-STUDENT ERIK ARFF GULSETH

Erik har lagt bak seg en lang karriere i luftforsvaret.Til tross for at Erik ikke har noen tilknytning til bransjen har det vokst frem en stor vininteresse.

«Jeg begynte på WSET level 2, noe som ga meg blod på tann, jeg startet deretter på WSET level 3.»

Om Erik

Erik har lagt bak seg en lang karriere i luftforsvaret og flere lengre utenlandsopphold i vinland som Tyskland og Italia – han har også reist mye rundt i blant annet Mosel. Til tross for at Erik ikke har noen tilknytning til bransjen har det vokst frem en stor vininteresse. Den oppstod litt etterhvert og sammen med sin yngre bror begynte han også tidlig å samle på Bordeaux. Oppholdet i Italia forsterket også vininteressen og han lot seg fascinere av det enorme utvalget vin i Italia.

Hva fikk deg til å begynne på WSET kurset?

Da jeg ble pensjonist begynte jeg å høre på podcaster om vin, spesielt Vinmonopolets podcaster synes jeg er veldig bra. Jeg hørte også en podcast hvor Heidi var gjest, dette gjorde meg oppmerksom på utdanningstilbudet til Kulinarisk Akademi. Dette motiverte meg veldig til å sette meg inn i vinfeltet på en mer strukturert måte. Jeg begynte på WSET level 2, noe som ga meg blod på tann, jeg startet deretter på WSET level 3.

Hva ga kurset deg?

Vininteressen vokste i takt med kunnskapen. Som nevnt har kurset en veldig strukturert tilnærming til faget. Nivåene går nøye gjennom de forskjellige prosessene, selv om det er mye, er det enkelt å forholde seg til. Jeg har også blitt mye mer bevisst når jeg smaker vin, nå smaker jeg mer systematisk. Alt skal læres men det synes jeg er flott, jeg merker god fremgang.

Hvordan bruker du kurset etter endt studie?

Det er en balansegang mellom det å bruke kunnskapen og ikke holde foredrag om vin i sosiale lag, men av og til kan det selvsagt bli noen interessante diskusjoner om vin rundt bordet. Når jeg får servert en vin, tenker jeg litt gjennom hvordan den bør være, jeg har blitt mer bevisst på balansen i vinen. I tillegg har jeg et helt annet forhold til arbeidet i vinmarken og hva som ligger bak. Nå kan jeg stille mer intelligente spørsmål på vingårdbesøk. Jeg har også lyst til å delta på flere smakinger fremover for å vedlikeholde og utvikle kunnskapen.

Beskriv med tre ord din opplevelse av WSET?

Krevende, lærerikt også er jeg veldig imponert over Heidi, og hva hun kan.

 

Intervju