Intervju med vinkelnerstudent Jan Vibe Gregersen

Jan er 32 år gammel, fra Oslo, og Han har lenge hatt et ønske om å jobbe med vin og startet hos Vingruppen. Les mer om hans opplevelse av utdanningen han fullført i 2020

«Dette er en fin og morsom utdanning å ha med seg – uavhengig om du jobber med vin til vanlig eller ikke.»

 

Jan er 32 år gammel, fra Oslo, og har i mange år jobbet med markedsføringen av ulike dagligvareprodukter hos Mills AS og tidligere hos Mars Nordics (FMCG bransjen). Han har lenge hatt et ønske om å jobbe med vin og startet hos Vingruppen og her i selskapet Arcus Wine Brands i 2019.

 

Hvorfor valgte du å starte på sommelierutdanningen?

Som ny i bransjen så ønsket jeg raskt og effektivt å få en større forståelse for hvordan vinen vi selger blir til. Vin og import av vin er svært dynamisk med tanke på alle de druer, regioner, produsenter og vinstiler som finnes. Derfor er det viktig å ha en god grunnleggende forståelse som man kan stå i, når man videre og kontinuerlig skal bygge seg mer kjennskap fremover.

 

Hvordan opplever du utdanningen hos KA?

Utdanningen hos KA oppleves som svært profesjonell med omfattende flott program. Det stilles krav til den enkelte elev og det er god oppfølging av den enkelte gjennom tilbakemeldinger på prøver og ellers på presentasjoner (smaksnotater).

 

Hvordan har du opplevd tiltakene for å bevare smittevern under undervisningen?

Svært fine tiltak for å bevare smittevern.

 

Hvilke fordeler har du opplevd med oppsettet KA har satt opp under dette årets VK?

Det har vært mange fordeler knyttet til den relativt raske læringskurven som man opplever gjennom kurset. Man føler seg raskt mye flinkere i faget.

 

Hva er dine tips til andre som ønsker å bli vinkelner?

Sett av god tid til kurset. Vær tilstede og søkt aktivt etter måter å jobbe med faget på kontinuerlig gjennom smakinger og ikke minst tilgjengelig materiell som man kan sette seg inn i.

 

Kan du anbefale denne utdanningen til andre?

Ja, absolutt. Dette er en fin og morsom utdanning å ha med seg – uavhengig om du jobber med vin til vanlig eller ikke.

Intervju