Intervju med vinkelner Birk Torp

Birk kommer opprinnelig fra Tønsberg flyttet til Trondheim når han var 10 og bodd der siden. Jobber som servitør på To rom og kjøkken og har jobbet der siden han startet som lærling for 5 år siden. Jobbet mye med konkurranse og lærlinger på siden av servitørjobben

Hvorfor valgte du å starte på sommelierutdanningen?

Hadde lyst til det siden jeg startet læreperioden da jeg har jobbet mye med vin og lærdommen i faget på jobb, under veiledning av Adrian min mentor. (tidligere VK student 2015). Etter endt læretid fant jeg ut at dette er jo noe jeg ønsker lære selv og kunne på en bedre måte; dette er igjen fordi jeg jobber mye med lærlinger og vil derfor kunne bidra til en helhetlig opplæring med forståelse for hele bildet. Selv har jeg alltid vært glad i mat og drikke og ønsker kunne ha bedre forståelse for drikke i kombinasjon med mat.

Hvordan opplever du utdanningen hos KA?

Det står til forventning, og godt satt opp med tanke på gode forelesere og mye god smaking.

Vi får god trening på dette å smake gjennom kurset, spesielt i starten da vi brukte gjerne litt tid på å smake hver vin. Dette var med på å sette et godt grunnlag fram mot eksamen og blindsmaketreningen.


Hvordan har du opplevd tiltakene for å bevare smittevern under undervisningen?

Jeg syns det har gjort på en veldig god måte, med at vi har flyttet til et større rom, god avstand mellom studentene, gode fordelinger og løsninger med tanke på bespisning og skjenking. Det er blitt lagt godt til rette for at det ikke skulle finnes store smittekilder. Det er blitt tilrettelagt på en veldig god måte og nesten egentlig bedre en forventet.


Hvilke fordeler har du opplevd med oppsettet KA har satt opp under dette årets VK?

Jeg føler jeg har mer energi på slutten av dagen, jeg føler at jeg sitter bedre og får til å følge med på en bedre måte. Bedre plass og litt lettere å kombinere PC, egne notater og smaking, noe som gjør det enklere å jobbe korrekt.


Hva er dine tips til andre som ønsker å bli vinkelner?

Hvis du har interesse for dette, syns jeg at du skal gå inn for å gjennomføre det. Det jeg mener er litt viktig er at du tar kontakt med andre i ditt nærmiljø som kan ha interesse for det samme. Jeg tror at de fleste har kjempe fordel av å melde seg på vinkelnerstudiet med noen bor eller jobber med; slik at du har flere som du kan ha blindtrening med hjemme, dersom du ikke har en arbeidsgiver med et større vinkart. Jeg personlig har fordelen av å jobbe med mange vinkelnere og har et stort vinkart slik at jeg har muligheten til å smake mye forskjellig

Kan du anbefale denne utdanningen til andre?

Ja, absolutt!

Mer om vinkelnerstudiet

Neste vinkelnerstudie begynner i mars, for påmelding og mer informasjon om vår utdanning se her.

Interview with Diploma graduate Paula Pinilla

Paula - Portfolio manager for Symposium Wines. Graduated WSET Diploma

Les mer

Intervju med vinkelnerstudent Bjørn Fredrik Christensen

Bjørn jobber ikke med vin men har alltid vært interessert i og glad i god mat og vin. Hans ønske etter å lære mer om vin førte han til KA og WSET.

Les mer

Intervju med vinkelnerstudent Iver Jensen

Etter at Iver gjennomførte WSET level 3 høsten 2021 fikk han blod på tann, og bestemte seg for å prøve seg på vinkelnerstudiet.

Les mer

WSET student - Karoline Aspli

Da Karoline var 20 år begynte hun å jobbe deltid på Vinmonopolet ved siden av samfunnsøkonomistudier. Jobben ga hun så mye glede at hun aldri fullførte masteren, nå har hun vært hos Vinmonopolet i 10 år.

Les mer

WSET- student Odd-Einar Tenden

Odd-Einar er 3. generasjon på Kumlegaarden Resturant i Drøbak og jobber i dag som restaurantsjef. Han er bevisst på at god service forutsetter gode kunnskaper om mat og drikke, og tok WSET fordi han ønsket å oppdatere vinkunnskapene sine.

Les mer

WSET- student Erik Arff Gulseth

Erik har lagt bak seg en lang karriere i luftforsvaret og flere lengre utenlandsopphold i vinland som Tyskland og Italia – han har også reist mye rundt i blant annet Mosel.

Les mer